4. Časovaná bomba – sexuální hříchy, modloslužba; záchrana manželství

Když jsem měl rekolekce v Chicagu, přišli ke mně jedni manželé, kteří mi pověděli jejich příběh. Po patnácti letech manželství, když pro ně byly nejdůležitější peníze, a nic už k sobě necítili, se začalo jejich manželství rozpadat. Ona potom zjistila, že on má v Polsku milenku. To byla poslední kapka. Rozhodla se rozvést. On ji nechal a šel ke své přítelkyni do Polska. Ona zůstala v Chicagu se dvěma dětmi a dluhy, které on udělal. Já jsem tehdy dělal rekolekce v Chicagu a po rekolekcích ke mně přišla tato žena s velkým pláčem a prosila mě, abych nějak udělal, aby její muž odešel od té milenky a vrátil se k ní. Já jsem jí na to řekl, že se za to nemůžu modlit. Byla zaskočená: „Jakto?“ Ptal jsem se jí: „Vy ho milujete? Jak ho milujete?“ Ona začala plakat: „Otče, on byl pro mě vším, celým světem. Bez něho můj život nemá smysl.“ Myslela, že odpověděla dobře, ale já jsem jí se smutkem řekl: „A právě proto přišlo prokletí a je tu rozvod. Protože jen Bůh pro tebe může být celým světem. Aby sis ani neuměla představit život bez Boha. Protože jen Boha miluješ celým svým srdcem, celou svojí duší a celou svoji silou. A ty jsi vyměnila člověka za Boha a udělala sis ve tvém životě boha z člověka. Právě proto se všechno rozpadlo.“ Ona křičela: „A proč to Bůh dopustil? Proč to Bůh dovolil?“ Protože Bůh nám dává svobodnou vůli, i když není tím nejdůležitějším v našem životě. Jeho největším trestem je to, že on respektuje naši svobodnou vůli. On se nemíchá do našeho života, když ho nechceme. A tehdy přichází takzvaný trest. 

Takže skutky a následky, které se obracejí proti nám v našem životě. Bůh nikdy netrestá tak, jak to my lidé chápeme. Nepředstavujte si, že Bůh je nějaký vzteklý chlap, který se na nás dívá a jen nás chce udeřit, když zhřešíme, že by nám chtěl dát nějaký trest. Bůh celý je láska a milosrdenství. Ale on nám dává svobodnou vůli a my si v našem životě můžeme vybrat také zlo. A toto zlo, které si vybereme, začne činit to, že nás začne ničit. 

Hříchy, které jsou sexuální, jsou časovaná bomba. Na počátku to nevidíš, že to je to utrpení, které tě nakonec zničí, protože tehdy cítíš velmi mnoho příjemností, ale fyzických, a na konci ten trojúhelník zůstane nějak úplně mimo, a ty zapomeneš na Boha. A když nestavíš Boha ve svém životě na první místo, to je také časovaná bomba. Na počátku je to velmi příjemné, že jsme postavili člověka na první místo ve svém životě. Uvolňuje se velký pocit štěstí, ale to jsou jen nějaké biochemické procesy v nás, které uvolňují endorfiny v našem mozku, ale které brzy skončí. To, co my často tvrdíme, že je láskou, když jsme zamilovaní, to s ní nemá nic společného. Láska začíná tehdy, když skončí zamilovanost. Rozhodnutí o lásce začíná tehdy, když končí zamilování. Když neumíš milovat lásku z kříže, která je neustálým odpouštěním a dáváním života za toho, koho miluji, manželství se dříve či později rozpadne. Možná že se ani nerozvedete, ale budete žít takto zranění a zkoušení ve svém vztahu. 

Tak stejně to bylo v tom manželství, o kterém jsem vám říkal. Když už je zle v manželství, když už se necítí láska, tehdy začínám hledat jinou osobu, která mi dá to štěstí… být zamilovaným. A tak se to stalo i v tomto manželství. Manželé neměli čas, aby si každý den budovali spolu vztah. Oni se nějak už vypálili. Nikdy nebyli napojeni na pravou lásku, kterou je Bůh. Neměli na to čas, aby se napojili na tuto lásku, protože museli vydělávat peníze. A tím se mezi nimi všechno skončilo. Ale až potom, když on odešel ke své milence, se náhle její svět zhroutil a prosila o to, abych se já modlil za to, aby se její muž vrátil. 

Řekl jsem jí: „Já se za to nemůžu modlit.“ „Ale proč?“ „Protože vám to nic nedá. Když se vrátíte k sobě se svými pohanskými srdci tak zraněnými, to i tak dříve či později on půjde za jinou nebo ty odejdeš k jinému. Ale já se můžu pro tebe modlit, aby ses zamilovala do Boha… celým srdcem, ze všech sil, z celé své moci a z celé své duše. A aby se tvůj muž zamiloval tím stejným způsobem v Bohu. A až když ty budeš žít tou láskou z kříže, která bude schopna položit život za svého muže a až když tvůj muž bude napojený na tuto milost, když on také bude schopný dát svůj život za tebe, až potom se já budu moci modlit, abyste se k sobě vrátili.“ Ona byla zaskočená, ale prosila mě, abych ji naučil jak krok po kroku budovat svůj vztah k Bohu. Jak se zamilovat do tohoto Ježíše, který je nejkrásnějším mužem na celém světě, který ji přesně tak miluje, jak touží stále její srdce, a který jí dá takovou lásku, kterou jí nedá žádný muž na této zemi. Ona se s tím shodla. Několik dní jsme o tom mluvili, jak to má dělat. 

Potom jsem cestoval jinde po Spojených státech a vrátil jsem se do Polska. Ona postupovala dále v tomto procese odkrývání lásky Ježíše do ní. Z týdne na týden vzrůstala v té lásce. Výsledkem tohoto bylo po několika měsících čisté totální odpuštění svému muži. Druhou etapou bylo odpuštění přítelkyni jejího muže. Mohla to nyní udělat jen proto, že Ježíš byl milenec jejího srdce. To On právě rozpaloval to nadšení Jeho v ní. 

Když je Ježíš postavený na první místo v našem životě jako nejvážnější osoba, tak On jako všemohoucí Bůh začíná činit věci tak, aby se všechno vrátilo na své místo. 

Dal jí potkat se s lidmi, kteří jí pomohli zbavit se všech dluhů. Já jsem ji upozorňoval, aby si dávala pozor na jednu past, kterou Satan v takovýchto situacích dělá. Ona je žena a teď je sama bez muže, ať si dá pozor, protože teď se kolem ní začnou točit muži, kteří ji budou chtít získat. 

To je nejčastější schéma, že kdo je opuštěný mužem, hledá jiného muže. Vchází do těžkého hříchu s druhým mužem. „Protože jsem ještě mladá a mám právo mít také to štěstí. Neměla jsem štěstí s prvním mužem, možná budu mít štěstí s druhým mužem“. Tam, kde bylo svátostné manželství, když vcházíme do intimního vztahu s druhým mužem, je to znásobení prokletí, které dříve nebo později to všechno více zničí. Vzpomeňte si na to, o čem jsem mluvil v kázání. Když žiješ v těžkém hříchu, Satan uspokojuje tvoje svědomí. Zdá se nám, že je vše v pořádku, ale jdeme cestou do zatracení. A to si musíme uvědomit. 

Tak jsem ji poprosil, aby nikdy nešla do vztahu s jinými muži, kteří ji přijdou do cesty. Aby si vybrala Ježíše a tak se do něho zamilovala, aby už ke štěstí nepotřebovala jiného muže. Ona to i tak dělala, ale vždy to nebylo lehké. 

Po dvou letech se jí nějakým zázrakem ozval její muž z Polska. Zavolal jí, že se právě nachází na letišti v Chicagu. Přiletěl se svou milenkou a chtěl se potkat se svojí ženou, aby podepsali papíry na rozvod a podělili si majetek. Ona souhlasila. On se s ní chtěl setkat v pondělí večer, ale ona mu řekla, že v pondělí nemůže, protože v pondělí jde na rekolekci. Muž jí řekl, že by bylo možné v úterý, ale ona řekla, že v úterý jsou také rekolekce a také tam chce být. Muž řekl: „Můžu ve středu“, a ona říká: „To je stejné, to jsou také ty rekolekce. Jestli chceš přijít, nechej svoji přítelkyni v hotelu, přijď na rekolekci, potom se setkáme a já ti podepíšu všechno, co budeš chtít.“ 

A muž přišel na rekolekce. To mi potom také on popisoval celou tu situaci. „Já jsem vešel do kostela a viděl jsem, že kostel je plný lidí. Začal jsem hledat svoji ženu. Ona byla v první lavici. Já jsem byl z toho v šoku. Pomyslel jsem si, že teď musím přejít celý kostel dopředu, abych se s ní setkal. Neměl jsem více času, musel jsem to udělat, abych ji vyvedl z kostela ven.“ Když chtěl udělat první krok, něco se stalo z jeho nohama. Náhle jeho nohy zůstaly paralyzované. Nebyl schopný udělat ani jeden krok. Byl takto nucen poslechnout moji konferenci na téma „zrada v manželství“. Já velmi rád dlouho hovořím :). On se trošku naštval, a když byla ta konference u konce, nebyl už tak paralyzovaný a šel ke své ženě do první lavice. Já jsem o ničem nevěděl. Náhle jsem jim nabídl, aby všichni manželé, kteří jsou v kostele, vstali a udělali si obnovu manželského slibu. Oni chtíc či nechtíce museli vstát, řekl jsem: „Podejte si pravou ruku. Podívejte se na sebe tak, jak jste se na sebe dívali, když jste se brali. Já jsem to tehdy neviděl, ale on se podíval úplně jinde, když vzal její ruku do své ruky. Potom přiznal, že se jí skutečně nemohl podívat do očí. Byl z toho roztřesený, protože ty oči mu hovořily, já ti všechno odpouštím, já jsem ti odpustila, jsi volný, dělej, co chceš, ale já tě budu stále milovat. A tehdy se začala ta obnova manželských slibů a já jsem poprosil muže, aby po mě opakovali přísahu: „Moje ženo, dávám ti svoji lásku, věrnost i manželskou úctu a nikdy tě neopustím až do smrti, tak mi Bůh pomáhej, Pane Bože všemohoucí, v Trojici jediný a všichni svatí.“ A když skončilo to obnovení slibu, v jednom momentě se něco neskutečného událo v jeho srdci, začal plakat na celý kostel, klekl si před svojí ženou a přitiskl se k ní, ona ho přivinula a začala ho utěšovat, ale on nemohl přestat plakat. Nakonec vyšli z kostela a ona říká: „Dej mi ty papíry, abych ti to podepsala.“ On vytáhl ty papíry a před jejíma očima je roztrhal. Ona řekla: „Co to děláš?“ On nic neřekl a jen vytáhl telefon, zavolal do hotelu své přítelkyni a řekl jí, aby se vrátila domů do Polska, protože on se rozhodl zůstat se svoji ženou a dětmi. Když ke mně přišli a řekli mi celou tuto historku, na rukách drželi třetí dítě, jako ovoce jejich obnovené manželské lásky. 

Pro Boha není nic nemožné, ale jen když ho postavíš skutečně na první místo ve svém životě a zamiluješ se do něho celým svým srdcem, ze všech svých sil, celou svojí duší, celou svou myslí, tak On přijde do tvého života se svoji mocí Boha. Ale pamatuj si, že on je velmi žárlivý. Můžeš ho zranit ještě více tím, že se budeš chovat tak trochu jako prostitutka v lásce. Budeš jen předstírat lásku k němu, abys jen využila jeho sílu, aby rozvázal nějakou situaci ve tvém životě. To je jako když máme nějakou těžkou situaci, a právě proto začínáme chodit každý den do kostela, denně se modlíme růženec, všechny modlitby i korunky a jdeme od rekolekce k rekolekci, ale nejde nám o to, abychom se zamilovali do Boha, jen aby nám dal nějakou milost, o kterou ho právě prosíme. Pamatujete si, když se Ježíš nahněval a vyhodil obchodníky z chrámu, protože oni obchodovali v chrámě, v domě Božím a oni si tam dělali své obchody. A my můžeme dělat to stejné, dáme Bohu modlitby a Ty nám dej to a to a to. To je čistý obchod. To může vypadat jako láska, ale to je čistý obchod. Právě proto říkám, že je to prostituce, protože to vypadá jako láska, ale láska to není. A tehdy uvidíte, že vás Bůh nevyslyší. To neznamená, že nemáme prosit o lásku. To neznamená, že nemáme prosit Boha, aby vyřešil naše problémy, ale tu jde o něco úplně jiného už v základu naší modlitby. Svatí hovoří takto: „Ty se oddej Bohu a Bůh se bude zabývat tvými problémy“. Každá modlitba má být takovou rozkoší zamilování se v Bohu, v jeho lásce. Setkání se s Ním jen pro Něho samého a ne proto, abychom udělali nějaký obchod s Ním, chápete to? 

Jak by tě to, matko, bolelo, když by tvoje dítě přicházelo k tobě, přitulilo se, říká ti, jak tě velmi miluje a jde mu jen o to, abys mu dala peníze, protože je potřebuje. A když je to jen malé dítě, ještě dobré, ale když je to dospělý člověk, jak to musí bolet. Protože to je jen předstírání lásky, abychom něco získali. Zamysleme se nad tím, moji drazí, jestli naše modlitby někdy takto nevypadají. Jestli to tak je, tak vězte, že velmi zraňujete Jeho srdce, protože my jsme tu na Eucharistii a za chvíli na Něho budeme hledět a On se bude dívat do našeho srdce. Možná, že se dnes večer budeš vracet domů a modlit se růženec a i když máš mnoho problému ve svém životě, prosím tě, udělej to tak, že jen několika větami mu řekni, co tě bolí a potom mu to dej. Co to znamená dát, odevzdat? To znamená, že to není moje, to je Jeho. Víc nemám právo na to myslet. Nemám právo říkat, jak to má udělat. Já nemám právo na to, co jsem Mu odevzdal. To už je Jeho problém a ne můj. Já se mám už jen rozpalovat v Jeho lásce a dovolit, aby se On rozpaloval ve mně. A On, když je tak očarovaný tím, jak ho chceš poznat a milovat, nastartuje svoji všemohoucnost a všechno ve tvém životě začne dávat na své místo, ale jen tehdy, když tvoje láska k Němu bude pravdivá a ne obchodní. Budeme se takto dnes modlit? Tak začínáme.

 

Následuje adorace od 34:30