Život nenaplánuješ

Procházím životní zkouškou, a protože to občas potřebuji ventilovat ven, tak píšu...

REKOLEKCE VI.

6. Síla požehnání a prokletí, hříchy, které ničí rodiny a vztahyDuchu svatý, prosím Tě, přijď a přikryj nás svým stínem, tak jako jsi zaclonil Marii. Přijď jako oblak chvály, přijď jako ohnivý sloup, přijď jako ten, který je srdcem Boha, láskou Boha…


REKOLEKCE V.

5. Zadostiučinění a vynahrazení za hříchyUž zde na zemi jsme stvoření ke štěstí. Často se myslíme, že tady na zemi musíme mít stále nějaký nepokoj, stále neštěstí a že v nebi bude ten vytoužený pokoj a štěstí. Často si myslíme, že když se úplně celí…


REKOLEKCE IV.

4. Časovaná bomba – sexuální hříchy, modloslužba; záchrana manželstvíKdyž jsem měl rekolekce v Chicagu, přišli ke mně jedni manželé, kteří mi pověděli jejich příběh. Po patnácti letech manželství, když pro ně byly nejdůležitější peníze, a nic už k…


Jsem připraven?

Doba je těžká. Všichni to víme a žijeme v tom. Slyšíme zprávy o zahlcených nemocnicích. vyčerpaných zdravotnících, o těžkém průběhu koronaviru i mladých lidí. Neumírají jen nemocní a staří, ale i relativně mladí a zdraví. V záplavě slov o tom všem…


REKOLEKCE III.

3. Boží vůle ve vztahu, základ šťastného manželství Každým dnem se budeme přibližovat k tomu, co je pro nás v těchto dnech nejdůležitější, abychom se vrátili celým svým srdcem do nejdůležitějšího božího přikázání, a to je: milovat Boha celým svým…


REKOLEKCE II.

2. Láska nebo modloslužbaMilovaní moji, vždy po mši svaté bude taková krátká nauka o klanění se - adoraci, protože v takové adoraci a klanění se můžeme přesvědčit o boží lásce, která nám dá totální štěstí už tady na zemi. Problém je v tom či chceme…


REKOLEKCE otce Dominika Chmielewského SDB

Na youtube.com jsou videa polského saleziánského kněze otce Dominika Chmielewského SDB. Mimo jiné je tam i série dvaceti katechezí z rekolekcí, které vedl na konci července v klášteře karmelitek na Slovensku v Košicích. Ta kázání jsou super, prostě…


Modlitby v nemoci

V průběhu své nemoci jsem narazila na několik modliteb, které se ráda modlím, zvláště v posledních měsících. Ze začátku jsem měla naději, že operace můj problém vyřeší. Spoléhala jsem se více na lidi (doktory), než na Boha. Nestalo se tak. Ani s…


A jak to bylo dál aneb "míšo, vzpamatuj se!"

Je ráno a já se probouzím jako již tradičně s tím hnusným pocitem "divna". Nedá se to popsat. Moje nohy mi nezapomenou dát najevo, že je pořád mám. Obstarávám děti a přestože jsem spala celou noc, cítím se jako vždy unavená. Po snídani chvíli…


Prosba o modlitbu

Od prvních příznaků mé nemoci uběhl rok. Poslední půlrok byl nejtěžším v mém životě. Kdyby mi někdo na začátku řekl, jak dlouho budu muset vydržet a čekat, nevěřila bych. Sáhla jsem si na pomyslné dno, tam kde jsem ještě nebyla... některé dny jsem…